Jak szukać pracy? Porady naszych specjalistów

Jak pisać CV

Do głównych dokumentów aplikacyjnych zaliczamy CV oraz list motywacyjny, a to w jaki sposób te dwa dokumenty zostaną przygotowane może mieć bardzo duży wpływ na przebieg naszej dalszej kariery zawodowej. Na ich podstawie pracodawca zapoznaje się z naszą kandydaturą i stwierdza czy jest nią zainteresowany, dlatego warto poświęcić im trochę więcej uwagi. Warto zapamiętać, że CV jest wizytówką, która w znacznej mierze warunkuje to, czy dana osoba zostanie zaproszona do udziału w dalszych etapach rekrutacji, czy też nie.

Więcej...

Błędy popełniane w CV

Pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego jest często wysłanie Cv na wskazany w ofercie adres mailowy. Chcąc zainteresować rekrutera swoim życiorysem, należy wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów:

Więcej...

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Po wstępnej analizie dokumentów, kolejnym etapem rekrutacji jest zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Od rozmowy kwalifikacyjnej zależy nie tylko to czy dostaniesz upragnioną posadę, ale tez to na jakich warunkach będziesz pracował i w jakim stopniu zostaną spełnione Twoje oczekiwania wobec firmy. Dlatego też bardzo ważne jest aby odpowiednio się do niej przygotować.

Więcej...

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku

Otwarcie rynków Unii Europejskiej na imigrantów z krajów Europy Wschodniej sprawiło, że Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania to obecnie ulubione kierunki emigracji zarobkowej. Jednak tamtejsi pracodawcy stali się w ciągu kilku lat dużo bardziej wymagający niż kiedyś. Dziś nie wystarczy już chęć do ciężkiej pracy. Znajomość języka angielskiego to jedno z kluczowych wymagań, jakie stawia się kandydatom ubiegającym się o pracę zagranicą, a jej sprawdzenie powierza się często właśnie agencjom rekrutacyjnym. Tylko jak się do takiej rozmowy przygotować?

Więcej...