Błędy popełniane w CV

Brak wyraźnej struktury:
Często widać w życiorysach brak zachowania jakiejkolwiek struktury i uporządkowania informacji. Dane powinniśmy grupować w kategorie takie jak: dane personalne, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania itp; z zachowaniem chronologii.

Nieodpowiednia forma dokumentu:
Osoba rekrutująca zwraca uwagę nie tylko na treść merytoryczną, ale także na formę i zapis w CV.. Życiorys nie powinien być: napisany odręcznie, pognieciony, nie powinien zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub stylistycznych. Należy także pamiętać o pozostawieniu jednej czcionki w CV i o sformatowaniu dokumentu przed wydrukowaniem lub przesłaniem mailem.

Brak danych kontaktowych:
Zdarza się, że kandydaci zapominają o umieszczeniu podstawowych danych służących do kontaktu, t.j. nie podają numeru telefonu. Nierzadko wysyłane maile z dokumentami w sprawie pracy są wysyłane ze skrzynek zawierających w nazwie: nick, przezwisko, zdrobnienie, nazwę własną, tytuł filmu, piosenki itp. Takie Cv z pewnością odbiega od przyjętych standardów i nie zostanie potraktowane poważnie przez rekrutera.

Brak chronologii:
Przy opisywaniu doświadczenia zawodowego lub edukacji; błędem jest zaczynanie opisu od najbardziej odległych w czasie zdarzeń, a na końcu akapitu pisanie o aktualnej bądź ostatniej pracy. Według obecnie przyjętych standardów opis ścieżki kariery powinien rozpoczynać się od najbardziej aktualnych zdarzeń, cofając się w czasie.

Nieprawdziwe informacje:
Koloryzowanie swojego doświadczenia zawodowego, umiejętności lub zainteresowań zostanie zweryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej oraz podczas sprawdzania referencji przez osobę rekrutującą. Warto pamiętać, aby to co piszemy w Cv nie mijało się z prawdą.

Nieistotne informacje:
Niektóre dane nie są konieczne do opisywania w życiorysie kandydata. Jedną z nich jest wypisywanie informacji o szkole podstawowej, która jest obowiązkowym szczeblem edukacji. Pozostałe informacje, które są zbędne to np: wypisywanie imion i wieku dzieci, rozmiaru obuwia, ubrania roboczego, posiadanie zwierząt przez kandydata.

Niedokładne informacje:
Często informacje w Cv są ogólne i nieprecyzyjnie sformułowane przez kandydata np. znajomość języka obcego-nie jest określony poziom znajomości języka. Także niedokładne informacje dotyczą czasu zatrudnienia, gdzie brakuje dat miesięcznych( są podane tylko lata pracy). Nierzadko podane jest samo stanowisko pracy bez opisu głównych obowiązków na tym stanowisku lub widoczna jest tylko nazwa firmy w której dany kandydat pracował.

Nieodpowiednie zdjęcie:
Jeśli już dołączamy zdjęcie do życiorysu, starajmy się dostosować je do okoliczności. Najczęściej popełnianym błędem przy wysyłaniu Cv jest załączenie zdjęcia z: wakacji, imprezy, zdjęcia zrobionego telefonem komórkowym przed lustrem. itp. Koniecznie należy więc pamiętać, że do życiorysu nie powinno się dołączać zdjęć innych niż legitymacyjne.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być stałą częścią naszego życiorysu.
Brak takiej zgody w dokumentach aplikacyjnych skutkuje tym, że pracodawca nie jest uprawniony do kontaktu z nami, nawet jeśli nasze CV jest poprawne i wzbudziło jego zainteresowanie.

Kultura korespondencji:
Aplikacja internetowa to najszybsza forma kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Nie powinno się jednak wysyłać pustych maili bez tematu i treści, tylko z załączonym CV. Wiadomość zawsze powinna być zatytułowana - najlepiej żeby w temacie wpisana była nazwa stanowiska, o które się ubiegamy, lub numer referencyjny.

Objętość pliku:
Nie powinno się wysyłać plików z życiorysem o dużej objętości, gdyż blokują one skrzynki pocztowe i często rekruter ma problem z otworzeniem takich plików. Aby uniknąć problemów z przesłaniem życiorysu, dobrze jest wysyłać Cv zapisane w formacie doc. lub pdf.

Wróć