Jak pisać CV

Curriculum Vitae

Jest to kluczowy element, na podstawie którego pracodawcy podejmują decyzję co do naszej kandydatury. Pamiętaj! Każdy pracodawca w podanym CV będzie szukać na pewno takich informacji, które są istotne z punktu widzenia oferowanego stanowiska - jeżeli ich nie wyszczególnisz, to pracodawca może ich po prostu nie zauważyć!

Nie istnieje jeden uniwersalny wzór pisania życiorysu, ale w każdym CV muszą znaleźć się następujące informacje:

 • cel zawodowy – nie powinien zająć więcej niż trzy, cztery linijki twojego CV; ma on na celu określenie ścieżki twojej kariery, określ kierunek swojego rozwoju; ta część powinna być dostosowana do danej firmy oraz ofert pracy;
 • dane osobowe -  imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail;
 • wykształcenie - które podajemy w porządku odwrotnie chronologicznym:
  - nie wypisujemy wszystkich ukończonych szkół, ostatni etap edukacji         wystarczy, wyjątek stanowi fakt ukończenia szkoły zgodnej z profilem stanowiska o     które się ubiegasz; nie zapomnij podać daty rozpoczęcia i zakończenia szkoły, pełną     nazwę uczelni oraz specjalizację/kierunek;
 • doświadczenie zawodowe – w porządku odwrotnie chronologicznym;
  - nie zapomnij wyróżnić tych obowiązków które są związane ze stanowiskiem,     o które się ubiegasz!
  - podaj rok oraz miesiąc rozpoczęcia i zakończenia pracy, dokładną nazwę oraz     profil firmy (branża), zajmowane stanowisko oraz dokładny zakres         obowiązków;
  - w przypadku podjęcia pracy zagranicą za pośrednictwem agencji również     podaj dane docelowego pracodawcy;
 • dodatkowe kwalifikacje (np. stopień znajomości języka obcego, posiadane uprawnienia, kursy, prawo jazdy, odbyte szkolenia);
 • referencje (jeśli posiadamy); podaj kontakt do konkretnych osób (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, nazwa firmy) bądź załącz pisemne referencje;
 • zainteresowania – jeżeli posiadasz jakieś ciekawe hobby, warto o nim wspomnieć, zwrócisz uwagę na swoją oryginalność;
 • nie zapomnij umieścić na końcu klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Pamiętaj! Podawaj tylko prawdziwe informacje! Nie przekraczaj objętości 2 stron A4!

List Motywacyjny

Jest to dokument, który wzbogaca życiorys. Nie powtarzaj w nim swojego CV, tutaj możesz te informację rozwinąć, przedstawić w szerszym kontekście. Ten dokument stanowi pewnego rodzaju podanie o pracę, a jak sama nazwa wskazuje ma przedstawiać naszą motywację do pracy na danym stanowisku.

Tutaj także nie ma ściśle określonego wzoru, ale są pewne zasady, które należy przestrzegać. Chodzi głównie o ogólnie przyjętą formę graficzną jaką powinien posiadać list motywacyjny oraz to, iż musi zmieścić się on na jednej stronie.

List motywacyjny powinien zawierać:

 • dane osobowe
 • miejscowość i datę
 • imię nazwisko oraz stanowisko osoby do której piszesz, nazwa instytucji i adres, nie zapominaj o formie grzecznościowej! Szanowny Panie/Pani
 • treść - zawierająca np. prośbę o przyjęcie do pracy; rozwinięcie informacji zawartych w CV; fakty, które mogą być ważne z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz; dlaczego uważasz że jesteś odpowiednim kandydatem; ewentualne sukcesy zawodowe; sugestia dotycząca gotowości stawienia się na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną itp.;
 • zakończenie: Z poważaniem/Z wyrazami szacunku. Nie zapomnij o podpisie!

Najczęściej popełniane błędy w liście motywacyjnym:

 • literówki oraz błędy ortograficzne, czy też stylistyczne,
 • stosowanie potocznych, nieformalnych wyrażeń, skrótów, itp.,
 • stosowanie dużej ilości powtórzeń,
 • kłamstwo np. odnośnie kwalifikacji, umiejętności, poziomu znajomości języka obcego,
 • brak adresata lub po prostu błędna nazwa firmy, adres firmy, nazwa stanowiska, itp.,
 • pisanie o sobie w trzeciej osobie,
 • skopiowanie zamieszczonego w internecie szablonu, w którym często wystarczy zmienić tylko imię i nazwisko,
 • nieodpowiednia długość,
 • przepisywanie CV,
 • brak podpisu.

Wróć