Kontakt

EURO WORK
40-013 Katowice,
ul. Mielęckiego 10 lok. 202
tel. 32 258 05 64

Biuro czynne: pn-pt od 8:00 do 17:00

NIP: 648-210-21-49
REGON: 240294978

Adresy poczty elektronicznej:

Dla pracowników zainteresowanych pracą w Holandii:

Dla pracodawców i firm współpracujących:

Inspektor Danych Osobowych (IOD)

Magdalena Styczeń

adres pocztowy:
Magdalena Styczeń,
Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków,
z dopiskiem „IOD EURO WORK"